Spring naar inhoud

Mariahoeve Knapt Op

Bewoners bepalen wat er moet gebeuren om de buurt een flinke opknapbeurt te geven.

Gemeente:
Type:
Doorlooptijd:

Den Haag
Gebiedsontwikkeling
Okt 2019 - april 2020

Project in het kort

Mariahoeve kreeg, net als een aantal andere Haagse wijken, € 2.250.000 toebedeeld van de gemeente om achterstallig onderhoud en verwaarlozing van de openbare ruimte weg te werken. Wat er precies moest gebeuren en waar het geld aan besteed zou worden, is samen met de bewoners bepaald. Het proces, dat uit een aantal fases bestond, is in al deze wijken op dezelfde manier vormgegeven.

Gebruikte widgets

Voorstellen uploaden

Argumenten en/of reacties

Stemmen en/of likes

Lees meer over widgets

Doel

De gemeente wilde alle bewoners van Mariahoeve de kans geven om te laten weten wat er volgens hen zou moeten worden opgeknapt in de buurt. Bewoners weten ten slotte het beste wat er nodig is om de openbare ruimte voor hen weer leefbaar te maken.

Aanpak

Mariahoeve Knapt Op is uitgevoerd in drie fases. 

Ideeën inzenden

Alle bewoners kregen een brief met de vraag: Hoe knappen we Mariahoeve op? Men kon voorstellen insturen binnen een aantal meegegeven thema’s zoals ‘bomen en groen’ en ‘straten, stoepen en pleinen’. Bewoners konden via de website of tijdens een van de drie wijkbijeenkomsten een hun voorstel insturen met locatie en foto. Ook kon men aangeven welke mooie plekken juist behouden moesten worden. Er werden in totaal 236 opknappunten aangedragen waarvan 111 via de website. 

Bewonerscommissie

Om van al deze inzendingen concrete plannen te maken is een commissie samengesteld van 15 bewoners. Zij  hebben samen met deskundigen van de gemeente, tijdens een aantal werkbijeenkomsten, 35 uitvoerbare projecten verder uitgewerkt. De projecten zijn een oplossing voor een aantal ingezonden opknappunten. Ook zijn de kosten voor deze projecten berekend. Verslagen van de bijeenkomst waren voor alle bewoners in te zien via de website. De bewonerscommissie mocht een voorkeur uitspreken voor projecten die volgens hen cruciaal zijn om de wijk duurzaam op te knappen. De overige projecten zijn ter stemming voorgelegd aan alle bewoners van Mariahoeve.

“Het samenwerken met bewoners tijdens werksessies blijft het leukst. Maar door de website zijn er veel mensen betrokken geraakt die anders nooit hadden meegedaan.”

Pauline van den Broeke, Projectleider, Gemeente Den Haag

Stemming

Alle bewoners van Mariahoeve van 12 jaar en ouder kregen een brief met een persoonlijke stemcode. Daarmee konden ze via website aangeven wat hun favoriete projecten zijn (maximaal 5). Om extra gewicht aan een project mee te geven kon men vervolgens 5 extra stemmen over deze projecten verdelen.  Bijna 2000 bewoners brachten hun stem uit wat resulteerde in een lijst van projecten met de meeste tot de minste stemmen. Het doel is om uiteindelijk alle projecten van de lijst uit te voeren, maar projecten met de meeste stemmen krijgen de hoogste prioriteit en als eerste een deel van het beschikbaar budget toebedeeld.

Evaluatie

Uit een evaluatie onder bewoners blijkt dat bewoners door Mariahoeve Knapt Op meer vertrouwen hebben gekregen in de gemeente, zich meer betrokken voelen bij de wijk en tevreden zijn over de manier waarop zij konden meedoen. Nog interessanter: de grote meerderheid is van mening dat Mariahoeve Knapt Op niet zonder online platform had gekund. De site heeft gezorgd voor een groter bereik: Ook jongere mensen hebben zich online voor de bewonerscommissie aangemeld. ​​​​​​​

Resultaten

  • Voorstellen ingestuurd: 111
  • Reacties/argumenten geplaatst: 196
  • Likes/dislikes uitgebracht: 891
  • Totaal aantal mensen dat heeft gestemd: 1.992
  • Aantal unieke bezoekers: 7.248

Benieuwd naar het resultaat?

Neem een kijkje op de website van dit participatieproject en raak geïnspireerd.

Bekijk de site

Login om verder te gaan
refresh

Cancel