Spring naar inhoud

Privacyverklaring

Laatste wijziging: 15 september 2020

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. OpenStad vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die gebruikers via de website aan ons verstrekken en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Lees verder voor meer informatie.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren en om het gebruik van de website te analyseren.

Lees meer over cookies op deze site

Omgang met persoonsgegevens

Wat slaan we op en met welk doel;

  • E-mailadres
    Als mensen willen deelnemen aan het Slack kanaal van de Openstad community kunnen zij een email sturen naar info@openstad.org
    Deze mailbox wordt beheerd door de gemeente Amsterdam. Het emailadres is nodig om mensen een uitnodiging te kunnen sturen voor het OpenStad.org Slack kanaal.
  • Updates
    Mensen die zich opgeven voor het Slack kanaal krijgen een mail wanneer de software is geüpdatet. Mochten zij geen updates willen ontvangen kunnen zij een mail sturen naar info@openstad.org. We verwijderen dan het mailadres uit het e-mailbestand.

Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen op deze website.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van vrijwilligheid. Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Amsterdam wisselt in het kader van dit project geen mailadressen uit met andere organisaties. De gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

De gemeente Amsterdam bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent voor dit project dat we de emailadressen maximaal vijf jaar bewaren.  

 

 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel