Spring naar inhoud

Keuzewijzer Marnixstraat Noord

Een fietspad of een fietsstraat? Geïnformeerd je voorkeur bepalen.

Gemeente:
Type:
Doorlooptijd:

Amsterdam
Openbare ruimte
Nov 2019 - aug 2020

Project in het kort

Het noordelijke deel van de Marnixstraat in Amsterdam vraagt om een nieuwe inrichting: Auto’s rijden nu vaak te hard en fietsers, voetgangers en het OV hebben maar weinig ruimte. De gemeente wil de fietsers meer ruimte geven, het openbaar vervoer goed laten doorstromen en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de straat verbeteren. Er zijn twee oplossingen uitgewerkt, een fietspad of een fietsstraat, met elk zijn eigen voor- en nadelen. Om bewoners en gebruikers van de straat een geïnformeerde keuze te laten maken, ontwikkelde de gemeente een online keuzewijzer.

Gebruikte widgets

Keuzewijzer

Stemmen en/of likes

Lees meer over widgets

Doel

Met dit project wilde Gemeente Amsterdam overbrengen wat de consequenties zijn van de twee varianten voor het gebruik van de straat en dat het niet mogelijk is om aan alle wensen te voldoen. Tegelijkertijd wilde de gemeente met een website onder een zo breed mogelijke groep mensen het draagvlak peilen voor de twee mogelijke oplossingen.

Aanpak

Keuzewijzer

Voor de online keuzewijzer zijn de verschillen tussen de twee mogelijke oplossingen teruggebracht naar 8 dilemma’s gericht op de voordelen. Bijvoorbeeld: snelheid van auto’s naar 30 km/u óf fietsers hoeven hun rijbaan niet te delen. Bij elk dilemma kon men meer lezen over de verschillen en met een schuifje aangeven wat men belangrijker vond en in welke mate. Na elke vraag kreeg je te zien naar welke variant, op basis van jouw antwoord, je voorkeur uitging. Aan het einde van het invullen van de 8 vragen kreeg men dan bijvoorbeeld te zien dat je voor 25% voor de variant fietspad bent en 75% voor de variant fietsstraat. Daarna kon je een keuze maken voor je favoriete ontwerp.

“Ontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte zijn soms best complex. Vaak is voor bewoners niet duidelijk waarom iets wel of niet kan, en wat de consequenties zijn. Aan de hand van 8 vragen kregen mensen een beeld van wat zij het meest belangrijk vinden en welk ontwerp daar het beste bij past. De keuzewijzer gaf ons tegelijk waardevolle inzichten in hoe mensen afwegingen maken.”

Annemieke van de Baar, omgevingsmanager Gemeente Amsterdam

Social media campagne

Om een zo breed mogelijk groep mensen aan te spreken en te betrekken bij dit project is er een social media campagne uitgerold, specifiek gericht op doelgroepen die niet zo snel iets van zich zouden laten horen. En met succes: er is een enorm bereik gerealiseerd onder twintigers en dertigers. Ook was er een mooie balans tussen bewoners van de straat en mensen die er veel gebruik van maken. De gemeente was daar erg blij mee omdat de Marnixstraat een stedelijk/regionaal belang dient. 

Ruim 4.000 mensen vulden de keuzewijzer in. Al deze reacties wegen mee met de uiteindelijke keuze voor een van de twee varianten.

Resultaten

  • Totaal aantal ingestuurde voorkeuren: 4006

Benieuwd naar het resultaat?

Neem een kijkje op de website van dit participatieproject en raak geïnspireerd.

Bekijk de site

Demo site volgt binnenkort.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel