Spring naar inhoud

Herontwerp Gillis van Ledenberchstraat

Bewoners bepalen herontwerp Gillis van Ledenberchstraat.

Gemeente:
Type:
Doorlooptijd:

Amsterdam
Openbare ruimte
Januari - maart 2020

Project in het kort

Bewoners van de Gillis van Ledenberchstraat werd gevraagd mee te denken over de herinrichting van de straat.  Een aantal bewoners was betrokken bij het ontwerpproces en anderen konden hun mening geven tijdens twee bewonersavonden. De opkomst was echter laag, terwijl er wel discussie was over de verschillende mogelijkheden. Daarom besloot de gemeente bewoners te laten stemmen via een website. Dit leidde tot meer succes: een derde van alle stemgerechtigden in de straat bracht uiteindelijk zijn of haar stem uit.

Gebruikte widgets

Stemmen en/of likes

Lees meer over widgets

Doel

Doel van dit project was om zoveel mogelijk bewoners van de Gillis van Ledenberchstraat te betrekken bij de herinrichting van de straat en een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het plan dat zal worden uitgevoerd. Het projectteam heeft tijdens het gehele traject dit doel voor ogen gehouden en was zo flexibel de aanpak te wijzigen toen bleek dat het initiële proces niet afdoende was.

Aanpak

Herontwerp en bewonersavonden

Tijdens het herontwerpen van de straat, waar ook een aantal bewoners bij betrokken waren, bleek het belangrijkste vraagstuk: Hoe kunnen we meer parkeergelegenheid creëren zonder dat dit ten koste gaat van de mooie bomen?  Er werd een plan gemaakt waarvoor 19 bomen gekapt zouden moeten worden. Dit zorgde voor veel ophef tijdens de eerste bewonersavond. Het plan werd herzien en de nieuwe ideeën werden eveneens getoond op een bewonersavond, maar de opkomst was laag. 

Stemmen via de website

Het projectteam besloot daarom een website op te tuigen waar bewoners van 18 jaar en ouder hun stem konden uitbrengen. Alle bewoners kregen een brief met daarin een persoonlijke stemcode, meer informatie over de drie ontwerpen en een duidelijke uitleg over het proces. Om mensen ook de kans te geven met hen in gesprek te gaan, zijn het projectteam en de bestuurder op een zaterdagmiddag in de straat gaan staan met een koffiekar. ​​​​​​​

“Doordat we bewoners uiteindelijk online lieten stemmen hebben we nu een veel groter draagvlak voor het verkozen plan.”

Anna Veltkamp, Projectleider Democratisering, Stadsdeel West

Resultaten en uitvoering

Het resultaat van de stemming werd op de site en per brief met de bewoners gedeeld. Het ontwerp met de meeste stemmen (96) zal worden uitgevoerd: de bomen worden gespaard en er komen aan beide zijden van de straat parkeerplekken.  Het winnende plan heeft veel draagvlak in de straat. Ook gaven veel bewoners positieve reacties over de uiteindelijke aanpak van het project. Ze voelden zich goed geïnformeerd.

Resultaten

  • Totaal aantal stemmen: 201
  • Stemmers, in % van alle bewoners (18+) in de straat: 32,2%
  • Aantal unieke bezoekers site: 280

Benieuwd naar het resultaat?

Neem een kijkje op de website van dit participatieproject en raak geïnspireerd.

Demo site volgt binnenkort.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel