Spring naar inhoud

Den Haag Wijkagenda’s

Bewoners bepalen de agendapunten voor de Bomen- en Bloemenbuurt.

Gemeente:
Type:
Doorlooptijd:

Den Haag
Wijkagenda's
Januari - juli 2020

Project in het kort

Welke problemen in een wijk prioriteit krijgen kan eigenlijk niet van bovenaf worden bepaald. Veel beter is het om bewoners te vragen waar zij behoefte aan hebben. Om deze reden werkt gemeente Den Haag met wijkagenda’s. Bewoners kunnen ideeën indienen, reageren op agendapunten (combinatie van ideeën) en uiteindelijk stemmen op hun favoriete agendapunten. Voor de wijkagenda van de Bomen- en Bloemenbuurt is de software van OpenStad gebruikt.

Gebruikte widgets

Voorstellen uploaden

Argumenten en/of reacties

Stemmen en/of likes

Lees meer over widgets

Doel

In een wijkagenda staan de belangrijkste problemen van de wijk die vragen om een oplossing. Het doel van dit project was om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij de totstandkoming van een wijkagenda voor de Bomen- en Bloemenbuurt voor de komende 4 jaar.

Aanpak

Wijkprofiel als basis

Aan de basis van een wijkagenda staat een wijkprofiel. Daarin staan alle feiten en cijfers (data) die over de wijk bekend zijn: Wie wonen er? Hoe zit het met de veiligheid? Welke voorzieningen zijn er of missen er? Gebaseerd op deze inzichten heeft de gemeente de 5 belangrijkste thema’s geselecteerd voor de Bomen- en Bloemenbuurt. 

Ideeën indienen

Binnen deze thema’s konden bewoners ideeën indienen om de wijk groener, toegankelijker, leefbaarder en veiliger te maken. Dit kon men doen via de website of tijdens een wijkbijeenkomst waarbij de ideeën ter plekke online werden gezet. In totaal zijn er 152 ideeën ingediend. Vervolgens konden bewoners op de ideeën reageren door te liken of een reactie te plaatsen.

Van idee tot agendapunt

De ingediende ideeën werden gecheckt op haalbaarheid en samengevoegd tot grotere agendapunten voor de wijkagenda. Er bleven 8 agendapunten over die samen met bewoners verder werden aangescherpt. Bewoners konden online reageren op de agendapunten door vragen te stellen en verbeteringen voor te stellen. 362 bewoners vulden ook de enquête in met dilemma’s zoals: mag meer groen ten koste gaan van parkeerruimte? ​​​​​​​

“Het doel was om zoveel mogelijk mensen (blijvend) te betrekken. En dat is gelukt! Laat mensen meedoen op een moment en manier die hen het beste uitkomt. Dan zie je dat ook de stille meerderheid zich uitspreekt met verrassend nieuwe inzichten als gevolg.’’

Hakim Ahbarouch, Projectleider, Gemeente Den Haag

Stemmen

Alle bewoners van 12 jaar en ouder kregen een persoonlijke stemcode. Daarmee konden ze via de website 5 stemmen verdelen over maximaal 4 agendapunten. Ruim 2.500 bewoners hebben hun stem uitgebracht. Dat is bijna 20% van de hele wijk. De meeste stemmen gingen naar ‘het verbeteren van de verkeersveiligheid’, ‘het opknappen van de buitenruimte' en ‘het vergroenen van tuinen en buitenruimte’. Deze agendapunten krijgen dus ook de hoogste prioriteit.

Uitvoering

Zodra de gemeenteraad is geïnformeerd over de agendapunten kan worden begonnen met de uitvoering. Dit wordt opgepakt samen de bewoners (ruim 500!) die zich via de website hebben aangemeld om mee te doen of te denken. ​​​​​​​

Resultaten

  • Voorstellen ingestuurd: 152
  • Reacties/argumenten geplaatst: 371
  • Likes/dislikes uitgebracht: 714
  • Totaal aantal stemmen: 2.500
  • Stemmers in % van alle bewoners (12+) : 20%
  • Aantal unieke bezoekers: 5.434

Benieuwd naar het resultaat?

Neem een kijkje op de website van dit participatieproject en raak geïnspireerd.

Bekijk de site

Login om verder te gaan
refresh

Cancel