Spring naar inhoud

De Stem van West

Elke maand een plan van bewoners op de agenda van de stadsdeelcommissie.

Gemeente:
Type:
Doorlooptijd:

Amsterdam
De gemeenteraad
Januari 2017- heden

Project in het kort

De Stem van West is een doorlopend project van de gemeente Amsterdam waarbij bewoners ideeën of onderwerpen op de agenda van de politiek kunnen zetten door op de website hun plan te uploaden en campagne te voeren om likes te werven. Elke maand wordt het plan met de meeste likes (minimaal 100) ongefilterd op de agenda van de stadsdeelcommissie gezet en de bedenker van het plan wordt uitgenodigd om het plan te komen toelichten. De stadsdeelcommissie besluit daarna of ze het plan willen omarmen en wat de eerste vervolgstap is.

Gebruikte widgets

Voorstellen uploaden

Argumenten en/of reacties

Stemmen en/of likes

Lees meer over widgets

Doel

Doordat veel mensen de weg binnen de gemeente niet weten te vinden, of soms van het kastje naar de muur worden gestuurd, blijven veel goede ideeën van bewoners voor de politiek verborgen. Bewoners komen bij de stadsdeelcommissie inspreken als zij zich niet gehoord voelen of een besluit al is genomen. Met de Stem van West hoopt de stadsdeelcommissie toegankelijker te zijn voor bewoners en meer en eerder zicht te krijgen op wat er in de wijk speelt en waar bewoners behoefte aan hebben.

Aanpak

Ontwikkeling website

Voordat er een website werd ontwikkeld is er gekeken naar de behoeften van bewoners en wensen en werkprocessen van de voorloper van de huidige stadsdeelcommissie, de bestuurscommissie, met een uitgebreid gebruikersonderzoek. Op basis van de inzichten die daaruit voort zijn gekomen is de website stemvanwest.amsterdam.nl ontwikkeld. Om meer bekendheid aan het platform de Stem van West te geven, zijn o.a. Facebook advertenties ingezet. 

Ideeën plaatsen en stemmen

Op de website kunnen bewoners sinds januari 2017  ideeën, stellingen en plannen voor de buurt of het stadsdeel plaatsen. Ook wordt er informatie geven over wie de stadsdeelcommissieleden zijn en artikelen gepubliceerd over reeds uitgevoerde plannen van bewoners.  Doordat bewoners ook kunnen (dis)liken en reageren op elkaars voorstellen (met argumenten voor en tegen) wordt direct gepeild wat het draagvlak is. Wanneer bewoners liken, moeten zij hun postcode opgeven. Zo krijgt stadsdeelcommissie een goed beeld of in de buurt draagvlak is voor een voorstel. de stadsdeelcommissie neemt de reacties mee in de bespreking van het plan. De planindiener kan met de inbreng van andere bewoners zijn of haar eigen plan aanscherpen en toetsen.

“Wij zijn als stadsdeelcommissie de ogen en oren van West. Ik ga de buurt in, naar bijeenkomsten, feesten. Maar ik kan nooit iedereen bereiken. Met de Stem van West kun je heel makkelijk je idee voor de buurt inleveren. Het is een leuke manier om bewoners bij hun buurt te betrekken en te laten zien dat hun ideeën haalbaar kunnen zijn.”

Hilde Brontsema, lid stadsdeelcommissie Amsterdam-West

Agenderen en bespreken

De stadsdeelcommissieleden moderen zelf de site en reageren op inzendingen. De stadsdeelcommissie kijkt elke maand op een vast moment welk voorstel de meeste stemmen heeft gekregen (met een drempel van minimaal 100 positieve likes). Dit plan wordt automatisch op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie gezet. De indiener van het idee mag zijn of haar plan komen toelichten. Daar wordt in overleg met het Dagelijks Bestuur van West besloten of en hoe het plan zal worden uitgevoerd cq ondersteund. Ter voorbereiding op de bespreking maakt de organisatie voor de stadsdeelcommissie een memo met feitelijke informatie over het plan (is het haalbaar? kosten, waar moet je verder aan denken bij de bespreking van het plan?)  Stem van West beoogt bij te dragen aan meer transparantie voor bewoners die ideeën inbrengen, door hun plan in alle openbaarheid te  bespreken. Ook de uitvoering via de website kan worden gevolgd.

Resultaten

  • Aantal ingediende plannen: 123
  • Aantal uitgebrachte stemmen op plannen: 11.528
  • Aantal ingediende argumenten (voor/tegen): 816
  • Aantal uitgebrachte stemmen op argumenten: 539
  • Aantal bezoekers volgens Google Analytics: 52.000+
  • Aantal actieve gebruikers op de site: 10.736

Benieuwd naar het resultaat?

Neem een kijkje op de website van dit participatieproject en raak geïnspireerd.

Bekijk de site

Login om verder te gaan
refresh

Cancel