Spring naar inhoud

Buurtbudget Slotermeer Noord-Oost

Een half miljoen voor de beste plannen van bewoners.

Gemeente:
Type:
Doorlooptijd:

Amsterdam
Wijkbudgetten
Juni - november 2019

Project in het kort

In het najaar van 2019 werd er € 500.000 ter beschikking gesteld voor plannen van ondernemers en bewoners van Slotermeer Noordoost in Amsterdam Nieuw-West om de buurt op o.a. sociaal-, cultureel gebied en duurzaamheid te verbeteren. Vervolgens mochten bewoners dit buurtbudget verdelen over de plannen die zij het liefst uitgevoerd zagen.

Gebruikte widgets

Voorstellen uploaden

Argumenten en/of reacties

Stemmen en/of likes

Participatief begroten

Lees meer over widgets

Doel

Het voornaamste doel van dit project was om goede plannen van bewoners en ondernemers te verzamelen voor het realiseren van meer groen en sociale cohesie en om bewoners ook zelf te laten bepalen hoe het geld voor hun buurt besteed zou worden.  Omdat Slotermeer Noordoost een multiculturele buurt is en de gemeente wilde dat zoveel mogelijk mensen uit de buurt mee zouden doen ongeacht hun afkomst of digitale vaardigheden, heeft de gemeente tijdens het gehele traject gecommuniceerd in vier talen (Nederlands, Engels, Turks én Arabisch). Men kon meedoen via de website, social media en in bijeenkomsten.

Aanpak

De aanpak is gebaseerd op diverse nationale en internationale voorbeelden en bestond uit 5 fases:

1. Thema’s bepalen 

In verschillende bijeenkomsten hebben bewoners en ondernemers in het voorjaar van 2019 eerst samen bepaald aan welke thema’s het geld zou moeten worden besteed.

2. Plannen indienen Vervolgens konden bewoners een plan indienen dat bijdraagt aan het realiseren van een van die thema’s. Dit kon via de website, maar ook telefonisch, door het plan in te spreken of te appen. Een korte omschrijving met een foto was voldoende. Collega’s stonden paraat om plannen eventueel te vertalen. Ook konden mensen in een mobiele bus en in buurtkamers ondersteuning krijgen bij het bedenken en insturen van plannen. Veel mensen bleken een goed idee te hebben: er werden maar liefst 144 plannen ingediend. Om door te gaan naar een volgende ronde werden de planindieners uitgenodigd om in de buurt likes te verzamelen voor hun plan. Bijzonder was dat 80% van de mensen die een plan hadden ingediend nog nooit eerder had meegedaan aan een participatietraject van de gemeente en 50% van hen een migratie achtergrond had: een realistischer weerspiegeling van de verschillende bevolkingsgroepen dan de opkomst bij een reguliere bewonersavond. 

“Natuurlijk is het fijn dat er hierdoor goede initiatieven voor de buurt ontstaan. Maar wat misschien nog wel mooier is, is dat het stadsdeel door dit project ook beter weet wie de mensen in de buurt zijn, wat er speelt en waar er vraag naar is. Wij weten namelijk het beste wat de buurt nodig heeft.”

Fatima-Zohra Aidani, bewoner Slotermeer-Noord Oost

3. Haalbaarheidstoets

Tijdens de derde fase van het project werden de ingezonden plannen met voldoende likes (minimaal 30) getoetst op haalbaarheid en van een prijskaartje voorzien. Dit werd gedaan door ambtenaren die expert waren op de onderwerpen van de ingediende plannen. 84 plannen bleken haalbaar en gingen door naar de volgende ronde. 

4. Selectieavond

Tijdens een selectieavond hebben zo’n 400 bewoners en geïnteresseerden samen met de stadsdeelcommissie uit die 84 plannen er 40 geselecteerd. Deze selectie vond de gemeente wenselijk om zo het aantal verkiesbare plannen behapbaar en overzichtelijk te houden voor de stem-fase. De indieners van de plannen kregen persoonlijk en op de website bericht waarom hun plan (niet) haalbaar en of geselecteerd werd.   

5. Stemmen

Alle bewoners van 16 jaar en ouder kregen een persoonlijke code waarmee ze via de website uit de 40 plannen konden kiezen tot het maximumbedrag van € 500.000. Ook tijdens deze laatste fase zette het stadsdeel creatieve acties in om mensen te bereiken. Een stemfeest werd georganiseerd en een huis-aan-huis aanbel actie om mensen te motiveren te gaan stemmen en minder digivaardige bewoners te helpen. Plannen als ‘Uitjes voor ouderen’ en ‘Een prachtige fontein in de gracht bij Plein ’40-’45’ kwamen als winnaar uit de bus. Het stadsdeel is in december 2019, samen met de initiatiefnemers, gelijk van start gegaan met de uitvoering van de 13 winnende plannen.

Resultaten

  • Ingediende plannen: 144 
  • Aanwezigen selectieavond: 400
  • Totaal aantal stemmen: 1273 
  • Stemmers, in % van alle bewoners (16+): 15,2%
  • Unieke websitebezoekers: 11.000

Benieuwd naar het resultaat?

Neem een kijkje op de website van dit participatieproject en raak geïnspireerd.

Bekijk de site

Login om verder te gaan
refresh

Cancel