Spring naar inhoud

Bezuidenhout Begroot

Een project van Haags Hout in samenwerking met Wijkberaad Bezuidenhout.

Gemeente:
Type:
Doorlooptijd:

Den Haag
Wijkbudgetten
Maart - juli 2020

Project in het kort

Wie weten beter wat een wijk nodig heeft dan de mensen die er wonen? Vanuit deze gedachte kreeg de Haagse wijk Bezuidenhout een wijkbudget van € 40.000 toebedeeld. Bewoners mochten plannen indienen om de wijk mooier, gezelliger, sportiever én groener te maken en het vrijgestelde budget verdelen over de plannen die zij graag uitgevoerd zagen.

Gebruikte widgets

Voorstellen uploaden

Argumenten en/of reacties

Stemmen en/of likes

Participatief begroten

Lees meer over widgets

Doel

Gemeente Den Haag stelt al enkele jaren wijkbudgetten ter beschikking om mensen te motiveren zelf plannen aan dragen voor een betere leefbaarheid in de wijk. De focus van dit project lag op het bereiken en activeren van mensen in de wijk Bezuidenhout die een goed idee hebben maar niet zo goed weten hoe ze dit het beste kunnen aanpakken.

Aanpak

Plannen indienen

De bewoners van Bezuidenhout konden via de website bezuidenhoutbegroot.nl  hun plan indienen. Voor de minder digivaardigen was het ook mogelijk om dit telefonisch te doen. Er werden 55 plannen ingediend. Om het draagvlak voor deze ideeën te toetsen, konden andere bewoners likes uitdelen aan hun favoriete plan en argumenten voor- en tegen de plannen op de website plaatsen. Plannen met meer dan 25 likes gingen door naar de volgende ronde. 

Haalbaarheidstoets

De 29 plannen die overbleven werden vervolgens getoetst op haalbaarheid. Kan het, mag het, en past het binnen het wijkbudget? Bij 3 keer een ‘ja’ was een plan haalbaar en ging het door naar de stem fase. Wanneer een plan niet direct aan deze drie voorwaarden voldeed, werd er samen met de plan-indieners gekeken wat wél mogelijk was. Bleek een plan echt niet haalbaar, dan werd daar uitvoerig uitleg over gegeven op de website. 11 plannen zijn uiteindelijk voor deze toets geslaagd.

“Door meedoen makkelijker te maken, doen ook meer mensen mee. Bijna 23% van de 13.120 bewoners heeft hun stem uitgebracht.”

David Bos, Productowner OpenStad, Den Haag

Stemmen

Alle bewoners van 12 jaar en ouder konden met een persoonlijke stemcode via de website of telefonisch aangeven hoe zij het wijkbudget zouden verdelen over de 11 genomineerde plannen. Maar liefst 2.983 bewoners hebben hun stem verzilverd en dit resulteerde in 6 winnende plannen variërend van een prijsvraag om het fietsprobleem op te lossen tot aan het aanleggen van 4 openbare tapkranen. Bezuidenhout streeft er naar de  plannen allemaal binnen een jaar samen met de plan-indieners uit te voeren, waar nodig met professionele begeleiding vanuit de gemeente.

Resultaten

  • Ingezonden plannen: 55
  • Reacties/argumenten geplaatst: 237
  • Likes uitgedeeld: 1.829 
  • Stemmen verzilverd: 2.983 
  • Stemmers, in % bewoners (12+): 22,7% 
  • Unieke bezoekers: 7.152

Benieuwd naar het resultaat?

Neem een kijkje op de website van dit participatieproject en raak geïnspireerd.

Bekijk de site

Login om verder te gaan
refresh

Cancel